Velkommen til ekemi.dk 

ekemi har samlet et kemi C pensum som består af små film, tekster, interaktive spil og simulationer.

Siden indeholder kernestoffet til kemi C og inkluderer følgende områder:

  • Det periodiske system
  • Atomet
  • Ioner og ionforbindelser
  • Kemiske bindinger
  • Mængdeberegninger
  • Organisk kemi
  • Syrer og baser
  • Redoxkemi

Til hver kategori vil der være små faglige evalueringer, der vil indikere, om der er opnået en tilfredsstillende viden omkring emnet.

ekemi anvender flere forskellige multimodale repræsentationsformer, så pensum præsenteres på forskellige måder, hvilket fremmer læring hos den enkelte. Ved at integrere forskellige kommunikationsformer, som enten supplerer eller forstærker hinanden, sikres en dybere forståelse.

God fornøjelse med ekemi.dk

Med venlig hilsen

Mikkel