Velkommen til ekemi.dk 

eKemi har samlet et kemi C pensum ved at anvende små film, tekster og simulation/spil.

Siden vil indeholde kernestoffet til kemi C og vil dække følgende områder:

  • Det periodeske system
  • Atomet
  • Ioner og ionforbindelser
  • Kemiske bindinger
  • Mængdeberegninger
  • Organisk kemi
  • Syrer og baser
  • Redoxkemi

Til hver kategori vil der være små faglige evalueringer, der vil vise om der er opnået en tilfredsstillende viden omkring emnet.