Velkommen til ekemi.dk 

eKemi har samlet et kemi C pensum ved at anvende små film, tekster og simulation/spil.

Siden vil indeholde kernestoffet til kemi C og vil dække følgende områder:

  • Det periodeske system
  • Atomet
  • Ioner
  • Molekyler
  • Syrer og baser
  • Organisk kemi
  • Uorganiske kemi
  • Redoxkemi

Ud over kernestoffet vil der være supplerende stof som bygges op omkring øvelser

Til hver kategori vil der være små faglige evalueringer, der vil vise om der er opnået en tilfredsstillende viden omkring emnet.

Modellen viser udviklingen af grundstoffer med stigende atomnummer.