Indhold:

 
Kernestof:
 • Atomets opbygning
 
Læringsmål:
 • Kan forklare opbygningen af et atom.
 • Kan angive ladning for protoner, neutroner og elektroner.
 • Kan anvende det periodisk system til at bygge atomer.

 2.1. Filmen om atomets opbygning

 

 


2.2. Atomet


Atomet er opbygget af protoner og neutroner i kernen og elektroner, der bevæger sig rundt om kernen i skaller. Antallet af protoner, neutroner og elektroner afhænger af, hvilket atom det er. Atomets opbygning kan aflæses i det periodiske system.

Protoner har en positiv ladning, mens elektroner har en negativ ladning. Neutroner, som findes sammen med protoner i atomkernen, er neutrale. Deres funktion er at holde kernen sammen, så de positive protoner ikke frastøder hinanden.

Al stof er opbygget af atomer, og hvis du kigger rundt i klasselokalet, så vil alt, hvad du kigger på, være opbygget af atomer. Der findes i alt 118 atomer, hvor flere af dem er fremstillet i et laboratorium. I naturen findes 92 forskellige atomer. Vi skal nu lære, hvordan atomet er opbygget. Opbygningen af atomet er vigtig at kende for bedre at kunne forstå andre sammenhænge i kemien.

Atomet består af protoner, neutroner og elektroner. Protoner og neutroner findes i kernen, mens elektroner bevæger sig rundt om kernen i forskellige baner, som i kemien kaldes skaller. I animationen herunder ses oxygen med 8 protoner og 8 neutroner i kernen og med 8 elektroner placeret i 2 skaller rundt om kernen.

Protoner er positivt ladet, mens neutroner er neutrale og skal holde kernen sammen. Hvis der ikke er neutroner i kernen, så vil de positive ladninger frastøde hinanden. Elektroner er negative og vil befinde sig i forskellige afstande til kernen afhængigt af, hvilken skal de befinder sig i. Alle atomer er opbygget på samme måde med en kerne og elektroner uden om. Antallet af protoner, neutroner og elektroner vil være forskelligt afhængigt af, hvilket atom det er.

 

          

Figur 1. Atomerne oxygen og natrium.

Oxygen
8 protoner i kernen
8 neutroner i kernen
2 elektroner i 1. skal
6 elektroner i 2. skal
 
 
Natrium
11 protoner i kernen
12 neutroner i kernen
2 elektroner i 1. skal
8 elektroner i 2. skal
1 elektroner i 3. skal

 

 

Tryk på linket for at undersøge natriumatomet nærmere. Der kan zoomes ud og ind. Tryk her. Bemærk natrium hedder sodium på engelsk.


2.3. Carbons opbygning

Det periodiske system viser opbygningen af de forskellige atomer:

Figur 2. Det periodiske system

Ud fra figuren kan det aflæses at carbon har 12 protoner og neutroner i kernen (12,011). 6 af dem er protoner og så må der være 6 neutroner.

2 elektroner i 1. skal og 4 elektroner i 2. skal.

Dette princip gælder for alle atomerne i det periodiske system.

Figur 3. Opbygningen af carbon.


.2.4 Opgaver


 
Opgave 1

 Nu har du fået en ide om hvordan man bygger atomer. Du skal nu teste din viden i spillet Atomets opbygning:

Atomets opbygning

Virker bedst i Chrome eller Microsoft Edge.

 

Opgave 2

Opgaveark til Byg et atom. Du skal svare på spørgsmålene i opgavearket mens du spiller. Højreklik og gem på computer. Åbnes i dit tegneprogram. Du kan bruge online programmet Paint

Byg et atom

Opgave 3

Atomet opbygning. Følg vejledningen i spillet og bliv atom-bygge-mester

Atomet opbygning

 

Opgave 4

Du skal nu lave en ChatBot som forklarer nedenstående begreber.

Link til ChatBot

Link til kom i gang video med ChatBot.

.
 • Det periodiske system
 • Hovedgrupper
 • Perioder
 • Undergrupper
 • Atomnummer
 • Skaller
 • Atomer
 • Protoner
 • Neutroner
 • Elektroner
 • Hvordan atomer tegnes ud fra det periodiske system.

 


2.5. Test din viden


Test din viden atomer.