Indhold:

 
Læringsmål:
 • Kan forklare opbygningen af et atom.
 • Kan angive ladning for protoner, neutroner og elektroner.
 • Kan anvende det periodisk system til at byg atomer.
 

Atomet


Atomet er opbygget af protoner og neutroner i kernen, og elektroner der bevæger sig rundt om kernen i skaller. Antallet af protoner, neutroner og elektroner afhænger af hvilket af atom det er. Atomets opbygning kan aflæses i det periodiske system.

Protoner har en positiv ladning, mens elektroner har en negativ ladning. Neutroner som findes sammen med protoner i kernen er neutrale, og deres funktion er at holde sammen på kernen, så de positive protoner ikke frastøder hinanden.

Al stof er opbygget af atomer, og hvis du kigger rundt i klasselokalet, så vil alt hvad du kigger på være opbygget af atomer. Der findes i alt 118 atomer, hvor flere af dem er fremstillet i et laboratorie. I naturen findes 92 forskellige af atomer. Vi skal nu lære, hvordan atomet er opbygget. Opbygningen af atomet er vigtig at kende, for bedre at kunne forstå andre sammenhænge i kemien.

Atomet består af protoner, neutroner og elektroner. Protoner og neutroner findes i kernen, mens elektroner bevæger sig rundt om kernen i forskellige baner, som i kemien kaldes skaller. I animationen herunder ses oxygen med 8 protoner og 8 neutroner i kernen og med 8 elektroner placeret i 2 skaller rundt om kernen.

Protoner er positiv ladet, mens neutroner er neutral og skal holde kernen sammen. Hvis der ikke er neutroner i kernen, så vil de positive ladninger frastøde hinanden. Elektroner er negative, og vil befinde sig i forskellig af stand til kernen afhængig af hvilken skal de befinder sig i. Alle atomer er opbygget på samme måde med en kerne og elektroner uden om. Antallet af protoner, neutroner og elektroner vil være forskelligt afhængig af, hvilket atom det er.

          

Figur 1. Atomerne oxygen og natrium.

Oxygen
8 protoner i kernen
8 neutroner i kernen
2 elektroner i 1. skal
6 elektroner i 2. skal
 
 
Natrium
11 protoner i kernen
12 neutroner i kernen
2 elektroner i 1. skal
8 elektroner i 2. skal
1 elektroner i 3. skal

 

Tryk på linket for at undersøge natriumatomet nærmere. Der kan zoomes ud og ind. Tryk her. Bemærk natrium hedder sodium på engelsk.


 Filmen om atomets opbygning


 

 


Carbons opbygning

Det periodiske system viser opbygningen af de forskellige atomer:

Figur 2. Det periodiske system

Ud fra figuren kan det aflæses at carbon har 12 protoner og neutroner i kernen (12,011). 6 af dem er protoner og så må der være 6 neutroner.

2 elektroner i 1. skal og 4 elektroner i 2. skal.

Dette princip gælder for alle atomerne i det periodiske system.

Figur 3. Opbygningen af carbon.


Opgaver


 
Opgave 1

 Nu har du fået en ide om hvordan man bygger atomer. Du skal nu teste din viden i spillet Atomets opbygning:

Atomets opbygning

Virker bedst i Chrome eller Microsoft Edge.

 

Opgave 2

Opgaveark til Byg et atom. Du skal svare på spørgsmålene i opgavearket mens du spiller. Højreklik og gem på computer. Åbnes i dit tegneprogram. Du kan bruge online programmet Paint

Byg et atom

Opgave 3

Du skal nu lave en ChatBot som forklarer nedenstående begreber.

Link til ChatBot

Link til kom i gang video med ChatBot.

.
 • Det periodiske system
 • Hovedgrupper
 • Perioder
 • Undergrupper
 • Atomnummer
 • Skaller
 • Atomer
 • Protoner
 • Neutroner
 • Elektroner
 • Hvordan atomer tegnes ud fra det periodiske system.

 

Test din viden

Test din viden atomer.