Indhold

Det periodiske system

Vigtige begreber

Film om det periodiske system

Det periodiske systems opbygning

Oversigt begreber det periodiske system

Opgaver

Faglig vurdering 1

Faglig vurdering 2


Læringsmål:

 • Kan beskrive opbygningen af det periodiske system.
 • Kan forklare begreberne til det periodiske system.

Det periodiske system


Det periodiske system er en tabel, der viser alle grundstofferne. Et grundstof er også et atom. Grundstoffer består af et eller flere atomer, som har samme atomnummer. Det vil sige, at det består af ens atomer. Grundstofferne er arrangeret efter deres atomnummer. Atomnummeret angiver antallet af protoner i kernen. Det periodiske er system er inddelt i grupperne 1 - 18. Grupperne er igen inddelt i hovedgrupper, undergrupper og perioder.

Ved at anvende det periodiske system er det muligt at få information om de enkelte grundstoffer.

I figur 1 er oxygen markeret. Ud fra figuren kan det aflæses at oxygen står i 6 hovedgruppe og i 2. periode. Når oxygen markeres kommer der et felt frem med yderligere oplysninger.

I det store grønne felt er følgende oplysninger:

 • Atomnummer er 8.
 • Atomsymbol er O.
 • Atommassen er 15,999 u.
 • 2 skaller med elektroner
  • 2 inderske skal
  • 6 yderste skal

Link interaktivt - Det periodiske system

Figur 1: Opbygningen af det periodiske system.

 

Metaller har en række karakteristiske egenskaber. De er alle faste stoffer ved stuetemperatur, bortset fra kviksølv, som er en væske. Metaller har metalglans, en høj elektrisk ledningsevne. Metaller forholdsvis bløde i deres rene form.

Disse egenskaber kan tilskrives den måde metalatomerne bindes sammen på. Metallerne danner ikke molekyler, men store atomgitre, der består af millioner af atomer, og atomerne sidder derfor meget tæt.

Alle ikke-metallerne, undtagen hydrogen findes i øverste højre hjørne af det periodeske system.

Ikke-metaller findes enten som enkelte atomer, som med ædelgasserne, eller danner molekyler der indeholder atomer af samme grundstof. Mange af dem danner molekyler med to atomer, men det kan også være 4 (P), 8 (S) eller 60 (C) atomer.

Kemiske forbindelser, der kun består af ikke-metaller, er næsten altid molekyler.

 


Vigtige begreber


Følgende begreber fra Det periodiske system er vigtige:

 • Hovedgrupper
 • Undergrupper
 • Perioder
 • Atomsymbol
 • Atomnummer
 • Atommasse
 • Metaller
 • ikke-metaller
 • Halv-metaller
 • Trappelinje
 • Protoner
 • Neutroner
 • Elektroner
 • Skaller
 • Ædelgasser

 


Film om det periodiske system


 

 

 


 Det periodiske systems opbygning


Atomer i samme hovedgruppe har alle hovedguppensnummer svarende til antallet af elektroner i yderste skal. Det gør at atomer i hovedgruppen har nogenlunde samme kemiske egenskaber. Det er elektroner i yderste skal der bruges til kemiske bindinger.

Hovdgruppenummer = antal elektroner i yderste skal.

Atomer i undergrupperne kan ikke indeles helt så systematisk som hovedgrupperne. Deres elektronstruktur er mere kompliceret og vil ikke blive behandlet nærmere.

Perioder angiver antallet af skaller med elektroner.

Periodenummer = antallet af skaller med elektroner.

Atomsymbol er en forkortelse af atomets navn. Atomsymbolet angives med et eller to bogstaver. Kalium angives med et stort bogstav K. Hvis der benyttes to bogstaver angives det med et stort og et lille bogstav, f.eks. natrium, Na.

Atomnummer er atomets nummer og svarer til antallet af protoner i kernen.

Atommassen er massen af atomet og angives i unit (u).

Metaller er placeret til venstre i Det periodiske system.

Ikke-metaller er placeret til højre i Det periodiske system.

Halv-metaller er placeret omkring trappelinje og atomerne har egenskaber der både minder om metallers og ikke-metallers.

Trappelinjen adskiller metaller og ikke-metaller. Atomer omkring trappelinjen kaldes også halv-metaller eller overgangsmetaller.

Protoner er positivt ladet og befinder sig i kernen atomet. Antallet af protoner er det samme som atomnummer.

Neutroner er neutrale, ingen ladning, og befinder sig i kernen sammen med protoner. Neutronerne skal holde sammen på kernen, protonerne ikke frastøder hinanden med deres positive ladning.

Elektroner er negativt ladet og befinder sig i skaller rundt om kernen. Nogle skaller er tæt på kerne, andre langt fra.

Ædelgasser har 8 elektroner i yderste skal og befinder sig i 8. hovedgruppe. Alle atomer vil gerne minde om ædelgasser ved at afgive eller optage elektroner.

Skaller indeholder elektronens bane og angives ofte med en cirkel rundt om kerne.

 


Oversigt begreber det periodiske system


 

 


 Opgaver


 

Løs følgende opgaver

Til opgave 1, 2, 3 og 4. Højre klik og gem billederne på din computer. Åben billederne i et billederedigeringsprogram. Alternativt kan du bruge onlineprogrammet paint.

 

Opgave 1.

Udfyld manglende informationer i skemaet.

 

Opgave 2

Find 10 fejl i det periodiske system

 

Opgave 3

Placerer begreb ved sætning der forklarer begrebet.

Del 1

Del 2

 

Opgave 4

 Skriv begreb ud fra sætning som forklarer begrebet.

Træn begreber (pdf)

 

Opgave 5

"Vendespils app" om kemisk navn og atomsymbol.

Programmet App Lab anvendes.

Vendespil App Lab

 

 


Faglig vurdering 1


 

 


Faglig vurdering 2