Indhold

1.6. Test din viden

Kernestof:
 • Grundstoffernes periodesystem

Læringsmål:

 • Kan beskrive opbygningen af det periodiske system.
 • Kan forklare begreberne til det periodiske system.

 


1.1. Film om det periodiske system


 


1.2. Det periodiske system


Det periodiske system er en tabel, der viser alle grundstofferne. Et grundstof er et atom, der kun består af én slags atomer. Grundstoffer har et bestemt atomnummer, som angiver antallet af protoner i kernen. Na og Cl2 er begge grundstoffer, da de består af ens atomer.

Grundstofferne er arrangeret efter deres atomnummer i det periodiske system. Det periodiske system er inddelt i grupper og perioder. Grupperne går lodret fra 1 til 18, og perioderne går vandret fra 1 til 7. Grupperne er også inddelt i hovedgrupper og undergrupper.

Ved at anvende det periodiske system er det muligt at få information om de enkelte grundstoffer.

Figur 1 viser det periodiske system. Anvend det periodiske system til at finde oxygen. Tryk på linket. Ved at bevæge musen over oxygen kommer der et felt frem med yderligere oplysninger.

Det periodiske system.

Hvis der trykkes på oxygen, navngivet ilt, vil følgende komme frem:

Figur 1. Uddrag af det periodiske system ved tryk på ilt. Bemærk at ptable kalder oxygen ilt på dansk. Oxygen er mere korrekt sprogbrug.

Følgende information kan udledes af figur 1:

 • Atomnummer er 8 (antal protoner)
 • Atomsymbol er O.
 • Atommassen er 15,999 u (antal af protoner + neutroner)
 • 2 skaller med elektroner
  • 2 elektroner i inderste skal
  • 6 elektroner i yderste skal

 

Figur 2: Opbygningen af det periodiske system.

 

Metaller har en række karakteristiske egenskaber. De er alle faste stoffer ved stuetemperatur, bortset fra kviksølv, som er en væske. Metaller har metalglans og har en høj elektrisk ledningsevne. Metaller er forholdsvis bløde i deres rene form.

Disse egenskaber kan tilskrives den måde metalatomerne bindes sammen på. Metaller danner ikke molekyler, men store atomgitter, der består af millioner af atomer, og atomerne sidder derfor meget tæt.

Alle ikke-metallerne, undtagen hydrogen findes i øverste højre hjørne af det periodeske system.

Ikke-metaller findes enten som enkelte atomer, som med ædelgasserne, eller danner 2 atomige grundstoffer, der indeholder atomer af samme grundstof.

Kemiske forbindelser, der kun består af ikke-metaller, er næsten altid molekyler. Molekyler vender vi tilbage til senere.

Fokusspørgsmål til teksten.

 


1.3. Vigtige begreber


Følgende begreber fra det periodiske system er vigtige:

 • Hovedgrupper
 • Undergrupper
 • Perioder
 • Atomsymbol
 • Atomnummer
 • Atommasse
 • Metaller
 • ikke-metaller
 • Halv-metaller
 • Trappelinje
 • Protoner
 • Neutroner
 • Elektroner
 • Skaller
 • Ædelgasser

1.4. Det periodiske systems opbygning


Atomer i samme hovedgruppe har alle hovedguppens nummer svarende til antallet af elektroner i yderste skal. Atomer i hovedgruppen har nogenlunde samme kemiske egenskaber. Det er elektroner i yderste skal der bruges til kemiske bindinger.

Hovdgruppenummer = antal elektroner i yderste skal - også kaldet valenselektroner.

Atomer i undergrupperne kan ikke inddeles helt så systematisk som hovedgrupperne. Deres elektronstruktur er mere kompliceret og vil ikke blive behandlet nærmere.

Perioder angiver antallet af skaller med elektroner.

Periodenummer = antallet af skaller med elektroner.

Atomsymbol er en forkortelse af atomets navn. Atomsymbolet angives med et eller to bogstaver. Kalium angives med et stort bogstav K. Hvis der benyttes to bogstaver angives det med et stort og et lille bogstav, f.eks. natrium, Na.

Atomnummer er atomets nummer og svarer til antallet af protoner i kernen.

Atommassen er massen af atomet og angives i unit (u) eller i g/mol.

Metaller er placeret til venstre i Det periodiske system.

Ikke-metaller er placeret til højre i Det periodiske system.

Halv-metaller er placeret omkring trappelinje og atomerne har egenskaber der både minder om metallers og ikke-metallers.

Trappelinjen adskiller metaller og ikke-metaller. Atomer omkring trappelinjen kaldes også halv-metaller eller overgangsmetaller.

Protoner er positivt ladet og befinder sig i kernen i atomet. Antallet af protoner er det samme som atomnummer.

Neutroner er neutrale, ingen ladning, og befinder sig i kernen sammen med protoner. Neutronerne skal holde sammen på kernen, så protonerne ikke frastøder hinanden grundet deres positive ladning.

Elektroner er negativt ladet og befinder sig i skaller rundt om kernen. Nogle skaller er tæt på kerne, andre langt fra.

Ædelgasser har 8 elektroner i yderste skal og befinder sig i 8. hovedgruppe. Alle atomer vil gerne minde om ædelgasser ved at afgive eller optage elektroner.

Skaller indeholder elektronens bane og angives ofte med en cirkel rundt om kerne.

Begreber samlet i et mindmap

Fokusspørgsmål til teksten.


1.5. Opgaver


 

Løs følgende opgaver

Til opgave 5, 6 og 7. Højre klik og gem billederne på din computer. Åben billederne i et billederedigeringsprogram. Alternativt kan du bruge online programmet paint.

Kort introduktion til opgaver ved at anvende billede og online paint. Opgave 7 anvendes som eksempel.

 

Opgave 1

Hvad er grundstofnummeret for svovl?

Hvilket grundstof har grundstofnummer 20?

Hvad er protontallet for aluminium?

Hvilket grundstof har det kemiske tegn Fe?

 

Opgave 2

Der er 13 atomer, hvis atomsymbol kun
består af ét bogstav. Find alle 13 atomer i de periodiske system.

Opgaven er også her       

Atomets navn Atomnummer Atomsymbol
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

Opgave 3

Lithium, beryllium, bor og carbon.

Byg de fire atomer. Indsæt screenshot af hvert atom.

Hvor mange elektroner har lithium, beryllium, bor og carbon i yderste skal?

Hvilken hovedgruppe tilhører atomerne.

 

Opgave 4

Hvad sker der, når du læser vandret i det periodiske system?

Hvad har atomer i samme hovedgruppe tilfælles?

Hvad kan man læse ud fra tallene i det periodiske system?

 

Opgave 5

Udfyld manglende informationer i skemaet.

 

Opgave 6

Find 10 fejl i det periodiske system

 

Opgave 7

Placerer begreb ved sætning der forklarer begrebet.

Del 1

Del 2

 

Opgave 8

"Vendespils app" om kemisk navn og atomsymbol.

Programmet App Lab anvendes.

Vendespil App Lab


1.6. Test din viden


Test din viden det periodiske system 1

Test din viden det periodiske system 2

Test din viden det periodiske system 3