Indhold

Masse, molar masse og stofmængde
Stofmængde

Mængdeberegninger


Mængdeberegninger anvendes til at regne på kemien. Mængde betyder, hvor meget stof der er tilgængeligt. Beregningerne kan anvendes til at beregne teoretisk udbytte på en reaktion. Mængdeberegninger kan f.eks. anvendes til at beregne CO2 udledningen ved at forbrænde en liter benzin.

For udføre mængdeberegninger kræver det kendskab til fem forskellige begreber. Masse med enheden gram, Molar masse med enheden g/mol, stofmængde med enheden mol, volumen med enheden liter, og stofmængdekoncentration med enheden mol/L eller M (molær). Begge enheder kan anvendes.

 

Begreb Forkortelse Enhed
 Masse  m  g (gram)
 Molar masse  M  g/mol
 Stofmængde  n  mol
 Stofmængdekoncentration  c
 mol/L
 Volumen  V  L (liter)

 Tabel 1. Begreber til brug ved mængdeberegninger.

 


 Molar masse


Molar massen angiver massen for hvert atom i g/mol. Natrium har en molar masse på 22,99 g/mol. Den molare masse findes i det periodiske system. Når den molar masse for et molekyle skal beregnes, adderes massen af hvert atom. Vand består af H2O. Den molar masse udregnes ved at finde molar massen for H (1,008 g/mol) og molar massen for O (15,999 g/mol). Værdierne lægges sammen og molar massen for vand beregnes: M (H2O) = 1,008 g/mol + 1,008 g/mol + 16,999 g/mol = 18,015 g/mol.

 

Atom / molekyle Molar masse
He  
NH3  
CH3CH2OH  

 

Massen af et atom bestemmes af antallet af protoner og neutroner. Elektroner indgår ikke væsentligt i den samlede masse, i det massen af en elektron er 2000 gange mindre massen af protonen og neutronen. Massen af et mol protoner er 1,0079 gram og massen af et mol neutroner er 1,0079 gram. Molar massen af natrium bestemmes ud fra 11 protoner og 12 neutroner. Det giver 23 partikler i kernen. Tæt på værdien opgivet i det periodiske system til 22,99 g/mol.

 


Stofmængde